Tax Credits

15 lipca, 2013by Marzena Wagner0

Wpis archiwalny

Pomoc Tax Credits (TC) jest wolną od podatku kwotą wypłacaną rodzinom z dziećmi (CTC child tax credit) i rodzinom o niskich dochodach (WTC working tax credit). Są wolne od podatku (non-taxable), ale będą traktowane jako dodatkowy dochód np. przy aplikacji o Housing Benefit (HB jest means tested-zmienny w zależności od dochodu).

Zasiłki Tax Credits (TC) są obliczane zawsze na podstawie dochodu za poprzedni rok podatkowy. Do 31 lipca każdego roku HMRC prosi nas o potwierdzenie naszych zarobków – np. teraz informujemy o dochodzie od 06.04.2012 do 05.04.2013, aby sprawdzić czy nasze dochody pokrywają się z kwotą, jaka była użyta w ubiegłym roku do określenia wysokości wypłacanych Tax Credits. Wzrost dochodu o kwotę do 10 tys. funtów nie będzie obligował do zwrotu „nadpłaty” za ubiegły rok (oczywiście wypłata TC zostanie pomniejszona w roku obecnym), podobnie jak obniżenie dochodu do kwoty do 2,5 tys. funtów nie uprawnia do „dodatku” z powodu uzyskania mniejszego dochodu. Jeżeli dochód był niższy o więcej niż 2,5 tys., HMRC dopłaci nam różnicę wynikającą z kalkulacji.

Zmiany

Istotną zmianą od kwietnia tego roku jest obniżenie kwoty wzrostu dochodu (income rise disregarded) z 10 tys. do 5 tys. funtów – informujmy więc HMRC bez zwłoki, jeśli wiemy, że nasz dochód wzrasta w porównaniu z dochodem za poprzedni rok, żeby uniknąć nadpłaty do zwrotu w 2014 roku. Reforma wprowadzająca Universal Credit i powiązane z nią zmiany nakładające na pracodawców obowiązek informowania o zarobkach pracowników w czasie rzeczywistym (Real Time Information) ma na celu ściślejszą kontrolę systemu i eliminację opóźnienia uzyskiwania informacji o dochodach.

Kalkulacja

W zależności od sytuacji, uprawnieni jesteśmy do elementów (basic, couple’s and lone parent, disabled worker, 30 hour, childcare), które są sumowane, a następnie w zależności od naszych dochodów wypłacane w całości, bądź pomniejszane o 41% nadwyżki dochodów. Granica dochodów (treshold) wynosi £6420 dla pary bezdzietnej i £15860 dla par z dziećmi. Jeżeli płacimy za opiekę dla dziecka, dodatkowo możemy otrzymać tygodniowo £175 na jedno lub £300 na dwoje dzieci. Warunek: rodzice muszą pracować w sumie minimum 24 godziny tygodniowo (z czego jedno min. 16 godzin – tyle też rodzic samotny), a opiekun musi być zarejestrowany w Ofsted. Wniosek o TC obecnie może być wypłacony za 1 miesiąc wstecz od daty aplikacji (wcześniej o 3 miesiące). Ubiegać się o nie mogą również osoby pracujące, których rodziny przebywają w Polsce. Osoby w wieku emerytalnym mogą składać wniosek o Pension Credit.

Pobierz wersję PDF (1,4 MB)


Leave a Reply


RSS
LinkedIn
LinkedIn
Share