Loading...

Wyślij kwartalne zeznanie dotyczące podatku od wynajmującego niebędącego rezydentem

Jeśli działasz w imieniu wynajmujących mających siedzibę poza Wielką Brytanią, musisz wiedzieć:

Jakie są zwroty kwartalne

Musisz zapłacić podatek należny co kwartał do HMRC, korzystając z tego formularza.

Zeznania kwartalne należne są za okresy:

 • 1 April to 30 June
 • 1 July to 30 September
 • 1 October to 31 December
 • 1 January to 31 March

Jeśli nie musisz płacić podatku za którykolwiek kwartał, nie musisz wypełniać formularza zeznania kwartalnego. Powinieneś go jednak wypełnić, jeśli otrzymasz powiadomienie z HMRC, aby to zrobić.

Kiedy należy wysłać zwrot

Formularz zwrotu należy przesłać w odpowiednim czasie, aby dotarł do HMRC nie później niż 30 dni po zakończeniu kwartału, którego dotyczy.

Na przykład, jeśli formularz dotyczy kwartału od 1 lipca do 30 września, musi dotrzeć do 30 października.

Zanim zaczniesz

Do zakończenia zwrotu potrzebne będą następujące informacje:

 • numer polecenia zapłaty
 • numer referencyjny wynajmującego niebędącego rezydentem
 • okres kwartalny, którego dotyczy ten zwrot
 • całkowitą kwotę podatku należnego za ten kwartał wszystkim wynajmującym niebędącym rezydentami
 • w przypadku gdy w danym kwartale nie ma podatku należnego, ale należy Ci się jego spłata, kwotę wnioskowanego zwrotu

Jeśli działasz w imieniu więcej niż jednego wynajmującego

Jeżeli działasz w imieniu więcej niż jednego wynajmującego niebędącego rezydentem, powinieneś:

 1. Oblicz należny podatek dla każdego wynajmującego osobno.

 2. Następnie należy zsumować należne kwoty.

 3. Następnie odejmij kwotę podlegającą zwrotowi.

 4. Wynik tego obliczenia pokaż w formularzu.

Zapłatę za należną kwotę należy przesłać nie później niż 30 dni po zakończeniu kwartału, którego dotyczy.

Wyślij zwrot

Wyślij kwartalne zeznanie dotyczące podatku od wynajmującego niebędącego rezydentem i dowiedz się, co musisz zrobić dalej.

 

Źródło: HM Revenue & Customs

 

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do nas już dziś do TaxLex.


Podobne Tagi:
Wyslij ten artykul:
Top