Loading...

Ubieganie się o ulgę w zakresie podwójnego opodatkowania dla firm i inne problemy

Jeżeli firma osiąga dochód ze źródła w jednym kraju, a ma siedzibę w innym, może podlegać obowiązkowi zapłaty podatku w obu krajach. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania w tej sytuacji, Wielka Brytania wynegocjowała umowy z ponad 100 krajami.

Firmy będące rezydentami kraju, z którym Wielka Brytania ma umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, mogą ubiegać się o zwolnienie lub częściowe zwolnienie z brytyjskiego podatku u źródła od niektórych rodzajów dochodów w Wielkiej Brytanii. Warunki zwolnienia lub ulgi można znaleźć w odpowiednich aktach double taxation treaty.

Odniesienia do spółek w niniejszych wytycznych dotyczą także spółek osobowych, programów emerytalnych i trustów.

Odsetki, tantiemy, emerytury i zakupione renty

Firma może ubiegać się o zwolnienie z brytyjskiego podatku u źródła, jeśli jest rezydentem w kraju objętym umową o unikaniu podwójnego opodatkowania i uzyskuje dochody ze źródeł brytyjskich w wysokości:

  • odsetki
  • tantiemy
  • emerytury
  • renty

Dostępna ulga zależy od warunków każdej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i HMRC zadecyduje, czy wniosek jest dopuszczalny.

Jeżeli ulga jest dozwolona, ​​HMRC autoryzuje płatność:

  • bez odliczenia podatku
  • z potrąceniem podatku według obniżonej stawki określonej w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania

Jeżeli podatek został już odliczony od poprzednich wypłat dochodu, zwrotu brytyjskiego podatku dokonuje HMRC.

Ulga w podwójnym opodatkowaniu

Zwolnienie z brytyjskiego podatku u źródła objętego umową o unikaniu podwójnego opodatkowania nie następuje automatycznie.

Zagraniczna firma musi złożyć wniosek do HMRC za pomocą DT Company form, chyba że jest to objęte Double Taxation Treaty Passport Scheme. Wymagane jest zaświadczenie o miejscu zamieszkania – zobacz sekcję „Jak złożyć wniosek” na formularzu, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Wnioski o ulgę u źródła i wnioski o zwrot brytyjskiego podatku u źródła można składać do Zespołu ds. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania HMRC na odpowiednim international tax form.

Możesz:

  • ubiegać się o zwolnienie u źródła brytyjskiego podatku u źródła od odsetek, opłat licencyjnych, emerytur i zakupionych rent dożywotnich
  • ubiegać się o zwrot już odliczonego brytyjskiego podatku u źródła

Nie musisz przesyłać zaświadczeń podatkowych wraz z wypełnionym formularzem, ale zachowaj je w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby były potrzebne w przypodku sprawdzania Twojego roszczenia. Jeśli masz wątpliwości co do tego, jak wypełniłeś formularz, możesz przesłać zaświadczenia, jeśli sądzisz, że to pomoże.

Zapewnij ulgę w tantiemach bez zezwolenia HMRC

Możesz give relief on royalties without HMRC authorisation jeśli oba mają zastosowanie:

  • Twoja firma znajduje się w Wielkiej Brytanii
  • masz uzasadnione przekonanie, że zagraniczny odbiorca należności licencyjnych jest uprawniony do ulgi w ramach umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Będziesz musiał podać szczegóły wszelkich płatności w swoim zeznaniu podatkowym firmy.

Program paszportowy dotyczący umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Double Taxation Treaty Passport Scheme zapewnia niektórym zagranicznym pożyczkodawcom obniżone stawki podatku od płatności odsetek dokonywanych przez pożyczkobiorców. Program jest dostępny dla wszystkich pożyczkobiorców, którzy są zobowiązani do potrącenia podatku dochodowego według podstawowej stawki od niektórych spłat odsetek od pożyczek na rzecz zagranicznych pożyczkodawców.

W ramach programu pożyczkodawcy są uznawani przez HMRC za rezydentów krajów, w których Wielka Brytania ma umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Uznani pożyczkodawcy są znani jako „posiadacze paszportów traktatowych”.

Pożyczki objęte programem mogą, za zgodą HMRC, zostać spłacone po potrąceniu podatku u źródła według stawki określonej w odpowiedniej umowie.

Program stanowi alternatywę dla metody zatwierdzonego roszczenia w celu odzyskania potrąconego podatku.

Fill in form DTTP1 to apply for a Double Taxation Treaty Passport.

Wyślij swój wniosek pocztą elektroniczną do zespołu ds. umów o unikaniu podwójnego opodatkowania na adres dttteam.lbnottingham@hmrc.gov.uk.

Jeśli nie możesz przesłać aplikacji e-mailem, wyślij ją pocztą na adres:

HM Revenue and Customs
Large Business — DTT Team
S1753 Benton Park View
Benton Park Road
Newcastle upon Tyne
NE98 1ZZ

W przypadku pytań ogólnych możesz skontaktować się z HMRC poprzez:

Telefon: 03000 547 584
Jeśli dzwonisz spoza Wielkiej Brytanii: +44 (0) 3000 547584

Email: dttteam.lbnottingham@hmrc.gov.uk

Dochody z nieruchomości wypłacane przez UK Real Estate Investment Trusts (REITs)

„UK-REIT” to firma która prowadzi działalność związaną z nieruchomościami. Musi być rezydentem w Wielkiej Brytanii i notowana na uznanej giełdzie papierów wartościowych.

Pod brytyjskim reżimem REIT nie płaci podatku od swojego kwalifikującego się dochodu z nieruchomości, ale spółka (główna spółka dla Grupy REIT) potrąca brytyjski podatek dochodowy w podstawowej stawce przy wypłacie dywidendy ze swojego kwalifikującego się dochodu z nieruchomości. Nazywa się to dywidendą z dochodu z nieruchomości, a firma jest zobowiązana do wypłaty większości swoich zysków w ten sposób.

Jest more information on REITs w podręczniku HMRC.

Kwalifikujący się nie-rezydenci mają możliwość ubiegania się o zwrot części lub całego podatku, który jest potrącany od dywidend z dochodu z nieruchomości wypłacanych przez brytyjskie REIT-y (UK-REITs) na mocy kilku umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Aby ubiegać się o ulgę w zakresie podwójnego opodatkowania wypełnij odpowiedni formularz wniosku:

Firmy z USA

International Tax: UK-USA Double Taxation Convention (Form US-Company UK-REIT)

Inne firmy

UK Real Estate Investment Trusts (Form UK-REIT DT-Company)

Na końcu każdego formularza roszczenia znajdują się notatki informacyjne.

Dane kontaktowe REIT

HM Revenue & Customs
Trusts
BX9 1EL
UK

Telefon: 03000 516 644
Jeśli dzwonisz spoza Wielkiej Brytanii: +44 (0) 3000 516 644

Źródło: HM Revenue & Customs

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie księgowości, proszę zadzwoń do nas jeszcze dziś.


Wyslij ten artykul:
Top